BÆREKRAFT I GOSH

OG HVORFOR VI AV OG TIL SIER NEI TIL VISSE PRODUKTER


Bærekraft og produktansvar

Forfattet av Anita Løkken
Bærekraftsanvarlig Gosh Norge

ALLE PRODUKTER SOM SELGES KAN INNEHOLDE HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER SOM ER REGULERT I NORGE. I NORGE MÅ BÅDE BEDRIFTER OG PRIVATPERSONER FORHOLDE SEG TIL KJEMIKALIE-REGELVERKET, MEN MILJØDIREKTORATETS VEILEDER ER FØRST OG FREMST TILRETTELAGT FOR BEDRIFTER.


Den som kjøper produkter fra utlandet, er ansvarlig for at produktene som blir importert overholder norske krav. For B2B-segmentet er det salgsleddet før sluttkundens overtakelse av bestilt produkt som er ansvarlig overfor myndighetene.
Produktgrupper vi har spesielt fokus på er produkter innen personlig verneutstyr, kosmetikk, leketøy, elektronikk, matkontaktmaterialer og kjemiske produkter som håndsprit. Vi har i tillegg stor fokus på klær, spesielt mer kompliserte tekstiler som tekniske jakker, men også fargestoffer og andre kjemikalier i tøy generelt.
Produktdokumentasjon ved handel utenfor Europa skal alltid sjekkes, selv om vi kjenner leverandøren. Dokumentasjonen skal fortelle hva produktet inneholder, testrapporten sjekkes om den er i henhold til Europeisk lovgivning og det blir også påsett at all teknisk dokumentasjon som norske myndigheter krever, følger produktet.
Merking av produktet skal være korrekt og ihht. lovverk og eventuelle bruksanvisninger skal finnes i det språket loven krever for gjeldende produkt.
Ved handel direkte på kinesiske nettsider er det umulig å fremskaffe riktig dokumentasjon, og en kan oppleve å bringe uheldige kjemikalier inn i landet og ut i markedet.

FARLIGE KJEMIKALIER


Noen av kjemikaliene vi avdekker i produktene er tillatt i meget små mengder. I Gosh streber vi etter å unngå alle slike stoffer, selv om det er under tillatt grenseverdi. Avdekker vi dette, tar vi umiddelbart kontakt med vår kunde for å finne alternative produkter. Dette gjelder spesielt produkter rettet mot barn.

JEVNLIG SJEKK


Våre faste Europabaserte leverandører har vi ikke behov for å sjekke på alle produkter, men stikkprøver blir gjennomført jevnlig og tilbakemeldinger gis for stadig forbedring. Vi har en tett og god dialog med våre samarbeidspartnere for sammen å spille hverandre gode.
Prosedyrene våre ovenfor faste leverandører og tilfeldige leverandører i Asia vil kunne medføre at et forespurt produkt ikke vil bli tilbudt av Gosh dersom vi mener at produktet ikke oppfyller våre krav eller at tilstrekkelig dokumentasjon ikke kan fremskaffes.
Vi skjønner at dette kan medføre ulemper for kunden, men vårt viktigste mål er å levere trygge produkter som vi kan stå inne for til enhver tid.