Bærekraft - ivareta behovene til dagens og fremtidens generasjoner

Office24profil er medeier og medlem av Gosh som er Norges største kjede i gave- og profilbransjen. Gosh gruppens hovedmål er å drive lønnsomt på en ansvarlig måte med utgangspunkt i FN's bærekraftsmål. Dette for å ivareta behovene til dagens og fremtidens generasjoner.

Fokus skal alltid være på bedrift, mennesker og miljø - og gjennom en solid bærekraftsstrategi skal vi sikre god kontroll på verdikjeden, høy kvalitet på produktene og etisk forsvarlig produksjon.

ISO 9001

Goshkjeden og Office24profil er sertifisert etter ISO 9001, som er standarden for god kvalitetsledelse. ISO 9001 er ett spesielt godt verktøy for å redusere feil, hindre at feil gjentar seg og identifisere feil før de oppstår.
Office24profil har forpliktet seg til å løpende jobbe med å registrere feil og forbedringsmuligheter, vurdere dem og iverksette tiltak. Hvert år er vi pliktet til å identifisere mål for å forbedre oss - miljømessig og kvalitetsmessig.


På lag med miljøet

Produksjon og transport gir store belastninger på miljøet. Vi streber derfor alltid etter å oppfordre kundene våre til å handle i god tid for å unngå bruk av flytransport. For å unngå unødvendig forsøpling av miljøet, er vi også opptatt av å anbefale kvalitetsprodukter med høy bruksverdi.
Vi tar produktsikkerhet på alvor og skaffer produkttester og sertifiseringer når kunden ønsker disse, og ved høy-risiko anskaffelser er vi nøye med å opplyse kunden om eventuelle risikoer og veilede kunden gjennom prosessen. De fleste medlemmene i Gosh-kjeden er også Miljøfyrtårn-sertifiserte.


Etisk Handel

Mennesker
I Gosh jobber vi for andel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter, utvikling og miljø. Den beste måten vi kan påvirke menneskerettigheter i hele leverandørkjeden er å betale en rettferdig pris, og bestille varer i god tid for å forhindre ufrivillig overtid.

Etisk handel
Det finnes alltid noen som kan tilby varen raskere eller billigere, men til hvilken kost? Sammen jobber alle "goshere" mot en rettferdig verdikjede i alle ledd - som motarbeider dårlige arbeidsvilkår, underbetaling av fabrikkarbeidere og misbruk av overtidsjobbing.

Les våre etiske retningslinjer her